บริษัท ถุงเงิน ซับคอนเทค จำกัด
Purse SubconTech Company Limited
สถานที่ตั้ง
สำนักงาน : 159/25 หมู่ 6 ต.หนองไม้แดง อ. เมืองชลบุรี จ. ชลบุรี 20000
โทร : 038-215-238 แฟกซ์ 038-215-238
Email : info@pst-subcontech.com
Website : www.pst-subcontech.com

วันและเวลาทำการ วันจันทร์ – ศุกร์
เวลา 8.30 – 17.00 น.

ติดต่องานบริการ โทรศัพท์ : +66 038-215-238
อีเมล์ : admin@pst-subcontech.com