บริษัท ถุงเงิน ซับ คอมเทค จำกัด | ให้บริการด้านรับจ้างเหมาแรงงาน รับจัดหาพนักงานเข้าทำงาน ในโรงงานอุตสาหกรรม รับสมัครงานฝ่ายผลิตจำนวนมาก การสรรหาพนักงานที่มีความสามารถเฉพาะด้าน บางทีอาจจะต้องใช้บริการของบริษัทจัดหางาน (Recruitment agency service) จึงจะได้ผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยมและคุ้มค่าที่สุด บริษัท ถุงเงิน ซับ คอมเทค จำกัด จะเป็นตัวกลางในการสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ติดต่อประสานงานทุกกระบวนการ คัดกรองเบื้องต้น ให้คำปรึกษาต่างๆ ซึ่งมีส่วนช่วยให้องค์กรมีโอกาสได้คนที่ต้องการ ตลอดจนคนที่มีศักยภาพมาร่วมงานด้วยได้ และคุ้มค่ากับการสรรหามากที่สุดด้วย