บริษัท ถุงเงิน ซับ คอมเทค จำกัด | บริการจัดหาแรงงานให้ลูกค้าอย่างมีคุณภาพ บริการส่งมอบแรงงานให้ลูกค้า บริการตามความต้องการของลูกค้าตามเป้าหมาย เพื่อให้ลูกค้าที่ได้รับบริการเกิดความพึงพอใจ การส่งบริการที่ดีที่สุด ในการหาคนทำงาน การอบรมพนักงาน ให้แก่ลูกค้าที่มีคุณภาพ และสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้าของเรา