บริษัท ถุงเงิน ซับ คอมเทค จำกัด | เรานำเทคโนโลยีมาช่วยในการยกระดับตลาดแรงงานให้มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ด้วยการคัดสรรพนักงานผ่านออนไลน์อย่างมีคุณภาพ